Inwestowanie w wartość

Dlaczego inwestować pieniądze? Jest jeden powód – aby otrzymać więcej pieniędzy w przyszłości.

Istnieje kilka sposobów inwestowania:

 1. Ze względu na cenę – polega na kupowaniu inwestycji wyłącznie ze względu na jej cenę. Dotyczyć to może cen akcji, które rosną od długiego czasu i inwestor oczekuje na tej podstawie dalszego wzrostu. Chodzić też może o gwałtowny spadek ceny obligacji i wiarę inwestora, że cena „odbije”. Powodem może też być pokazanie się „wzorca” na wykresie.
 2. Ze względu na trendy makroekonomiczne – polega na kupowaniu inwestycji atrakcyjnej ze względu na analizę trendów makroekonomicznych. Przykładem może być wprowadzenie przez państwo wysokich ceł na import stali, co wpłynie korzystnie na rodzimych wytwórców. Innym przykładem może być oczekiwanie szybkiego rozwoju gospodarki kraju, ze względu na przemiany polityczne.
 3. Ze względu na porównanie – polega na kupowaniu inwestycji ze względu na porównywalne transakcje. Przykładem może być zakup mieszkania na wynajem – ceny mieszkań na ogół wyznaczane są na podstawie cen mieszkań sprzedawanych w okolicy.
 4. Ze względu na relację wartości do ceny – polega na analizie fundamentów spółek (np. jej pozycji rynkowej, finansów, perspektyw długoterminowych) i wyznaczenie jej przybliżonej wartości. Jeżeli wartość jest wyższa niż aktualna cena, spółka stanowi potencjalną inwestycję, tym bardziej atrakcyjną im większa jest ta różnica.

Ten ostatni sposób inwestowania nazywany jest inwestowaniem w wartość, jako tłumaczenie angielskiego terminu value investing. Bardziej trafną, chociaż znacząco dłuższą, polską wersją tego terminu byłoby inwestowanie ze względu na wartość.

Trudność inwestowania w wartość polega na wyznaczaniu wartości spółek. Są dwa sposoby na wyznaczenie wartości:

 1. Ze względu na majątek – to podejście które, stosowane było pierwotnie przez inwestorów w wartość. Benjamin Graham, twórca podejścia inwestowania w wartość, inwestował w spółki, których wartość rynkowa była niższa od ich kapitałów obrotowych. W ten sposób kupował on kapitały stałe spółki (m. in. maszyny, budynki, wyposażenie) za darmo. W dzisiejszych czasach nie spotyka się już takich okazji, ale nadal znaleźć można spółki, których majątek przekracza ich wycenę rynkową. W ten sposób inwestowało wielu prominentnych inwestorów m. in. Benjamin Graham, Walter Schloss oraz Seth Klarman.
 2. Ze względu na zyski właścicielskie – to podejście które polega na obliczeniu przyszłych zysków spółki, które potencjalnie mogą zostać wypłacone właścicielom spółki, bez wpływu na jej funkcjonowanie. Chodzi tu o gotówkę, która zostaje po wszystkich wydatkach niezbędnych aby utrzymać biznes na bieżącym poziomie dochodowości. Zyski właścicielskie mogą zostać wykorzystane na trzy sposoby, które są korzystne dla wszystkich akcjonariuszy spółki:

  1. Być wypłacone w formie dywidendy
  2. Zostać użyte do skupu akcji własnych
  3. Posłużyć do finansowania wzrostu

  Istnieje też wiele sposobów na wykorzystanie zysków właścicielskich niezgodnie z interesem akcjonariuszy:

  1. Wypłacanie sobie przesadnie wysokich premii przez zarząd
  2. Udzielanie niskooprocentowanych pożyczek większościowemu udziałowcowi
  3. Finansowanie nieekonomicznych projektów lub przejęć
  4. Bezzasadne utrzymywanie wysokich rezerw gotówki

  Należy oczywiście unikać spółek prowadzonych przez nieuczciwych ludzi, którzy nie działają na korzyść wszystkich akcjonariuszy.

  Podejście do inwestowania w ten sposób jest wymagające, ze względu na konieczność stworzenia wiarygodnych prognoz co do przyszłych, długoterminowych zysków spółki. To jest trudne, ponieważ zależy od m. in. działań zarządu, działań konkurencji, sytuacji rynkowej, kursów walut oraz preferencji konsumentów.

  W ten sposób inwestowało wielu wybitnych inwestorów m. in. Warren Buffett, Charlie Munger, Philip L. Carret oraz Peter Lynch.

Więcej informacji na stronie: Inwestowanie w wartość

strona główna Michał Sykutera