Noam Chomsky o rządach

30 października 2017

Peter Kropotkin o pomocy wzajemnej

30 października 2017

Witold Gombrowicz przeciwko egzystencjalizmowi

30 października 2017

Przeciwko utylitaryzmowi

29 października 2017

O człowieku

29 października 2017

Klasyczny pogląd liberalny wywodzi się z koncepcji natury ludzkiej, która podkreśla znaczenie różnorodności i swobodnego tworzenia, dlatego też pogląd ten znajduje się w fundamentalnej opozycji do przemysłowego kapitalizmu z niewolnictwem zarobkowym, wyobcowaną pracą i jej hierarchiczną oraz autorytarną organizacją społeczno-gospodarczą.
— Noam Chomsky, Rząd w przyszłości